Bảng giá cho thuê máy trắc địa

1. Cho thuê máy toàn đạc:

* Với dòng máy Leica, Topcon, Nikon

– Thuê theo ngày: 200.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

– Thuê theo tháng: 4.200.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

*Với dòng máy South

– Thuê theo ngày: 150.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

– Thuê theo tháng: 3.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ gồm: 01 máy chủ + 01 hòm may+01 pin máy + 01 sạc pin + 01 chân máy + 02 sào gương + 02 gương đơn.

 

2. Cho thuê máy thủy bình:

– Thuê máy thủy bình theo ngày: 60.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

– Thuê máy thủy bình theo tháng: 900.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ máy gồm: 01 máy chủ+01 hộp máy + 01 chân máy + 01 mia nhôm.

 

3. Cho thuê máy GPS:

* GPS 1 tần số

– Thuê theo ngày: 100.000đ/01 ngày/ 01 bộ.

– Thuê theo tháng: 2.100.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ.

Bộ gồm: máy + chân máy + pin + 01 sạc pin + 01 cáp.

* GPS RTK 2 tần số

– Thuê theo ngày: 250.000đ/01 ngày/ 01máy.

– Thuê theo tháng: 6.000.000đ/ 01 tháng/ 01máy.

Bộ gồm: Phụ kiện đầy đủ theo bộ.

* GPS cầm tay

– Thuê theo ngày: 50.000đ/01 ngày/ 01 máy.

– Thuê theo tháng: 1.200.000đ/ 01 tháng/ 01 máy

 

4. Cho thuê bộ đàm

– Thuê theo ngày: 40.000đ/01 ngày/ 01 máy.

– Thuê theo tháng: 900.000đ/ 01 tháng/ 01 máy

 

5. Ngoài ra chúng tôi còn cho thuê phụ kiện nghành trắc địa